لیست اخبار صفحه :1
با هدف پایش ایمنی و امداد رسانی سریع تر آتش نشانان/ بازدید ایمنی از تالارها،کارخانجات و...
با هدف پایش ایمنی و امداد رسانی سریع تر آتش نشانان

با هدف پایش ایمنی و امداد رسانی سریع تر آتش نشانان/ بازدید ایمنی از تالارها،کارخانجات و...

با هدف پایش ایمنی و امداد رسانی سریع تر آتش نشانان/ بازدید ایمنی از تالارها،کارخانجات و...۱۲۵ رشت_ با هدف پایش ایمنی و بازدید از اماکن پر خطری همچون تالارهای پذیرایی، کارخانجات، مجتمع های تفریحی و پارک هاو... بازدید شد؛ تا ضمن بررسی میدانی از تالار( دیدار)به جهت اقدامات سریع در حوادث احتمالی، نکات ایمنی موارد پر خطر و ناایمن و یا کم ایمن برای رفع آن و آگاهی از خطر ارایه گردید.هم اینک سازمان آتش نشانی رشت با ۱۵ ایستگاه عملیاتی در خدمت شهر و شهروندان رشتی است.